Noc kostelů ve Vysokém Mýtě


Ilustrační foto, Terezie BlajdováV pátek 12. června se ve Vysokém Mýtě uskuteční tradiční NOC KOSTELŮ. Součastí akce bude společná hra  nazvaná Pomozme Jeronýmovi s překladem Bible, která bude spojovat kostel sv. Vavřince, kostel Nejsvětější Trojice, Husův sbor a Sbor Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě.  Letos si připomínáme 1 600 let od úmrtí významného teologa a učitele církve sv. Jeronýma, který přeložil Bibli do latiny. Tento rok byl také vyhlášen tzv. „Rokem Božího slova“. Proto Noc kostelů „doprovodí“ Jeroným, kterému děti v rámci společné hry pomůžou s překladem Písma svatého.

 

Průkazku s úkoly a mapkou si návštěvníci mohou vyzvednout v jakémkoliv kostele či sboru. V každém objektu mohou plnit úkoly, které jim pomohou k získání slovníku, pomocí kterého pomohou sv. Jeronýmovi přeložit chybějící verš z Písma sv. Za vyluštěný překlad jsou pro soutěžící připraveny odměny, které si vyzvednou v kostele sv. Vavřince do 22:30.

 

Chrám sv. Vavřince, 17:00 - 23:00

celý večer:           výstava obrazů, zvláště s patrony našeho města a kostela

17:00 - 17:40       společné zahájení Noci kostelů, scénka se sv. Jeronýmem

                           zahájení výstavy

17:40 - 20:00       zpřístupnění zvonu sv. Jiří a nově zrestaurovaného zvonu sv. Vavřince a kůru

17:40 - 21:30       výtvarná dílna pro děti „Chvalte ho, všichni jeho andělé…“ (Ž 148,2)

17:45 - 18:00        komentovaná prohlídka za patrony našeho města a kostela

18:30 - 19:15        mše sv. za naše město a okolí

20:40 - 20:55        komentovaná prohlídka za patrony našeho města a kostela   

   

Kostel Nejsvětější Trojice, 19:00 - 22:00

celý večer:          kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, meditační

                          hudba

19:30 - 20:30      možnost setkání s Ježíšem ve svátosti; Jeden prostý člověk řekl: „Já se dívám na Něho a On se 

                          dívá na mě.“

 

Husův sbor, 18:00 - 22:00

Celý večer:         prohlídka sboru, bramboráky

 

Sbor Českobratrské církve evangelické, 18:00 - 22:00

Celý večer:         prohlídka kostela

 

Sborový dům Církve bratrské a Bratrská jednota Baptistů Vysoké Mýto – Lavina se v letošním roce k Noci kostelů nepřipojí.

 

Ilustrační foto Radka Terezie Blajdová