Lidé opět zavítali do otevřených kostelů


Noc kostelV pátek 12. června se v rámci Noci kostelů otevřely chrámy a modlitebny v celé České republice. Ve Vysokém Mýtě se do této akce zapojily tři z pěti místních křesťanských církví. Mimo Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto také Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická. Společné zahájení proběhlo v kostele sv. Vavřince. Tématem letošní Noci kostelů byl sv. Jeroným, učenec, který přeložil bibli. Připraveny byly také komentované prohlídky kostela a výstup ke zvonům, kde byl odměnou pro všechny krásný výhled na město. U Husova sboru nechybělo tradiční posezení a výborné bramboráky. V kostele se konal varhanní koncert. Reportáž z Noci kostelů