Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 21.6.2018

Do Vysokého Mýta se sjeli mladí hudebníci z osmi zemí Evropské unie


ErasmusOd 16. do 20. května se ve Vysokém Mýtě uskutečnila druhá z celkem osmi mobilit  projektu Notes of Europe. Zavítala k nám skupina 52 studentů a 30 pedagogů hudebních škol z osmi zemí Evropské unie. Žáci i pedagogové vysokomýtské ZUŠ zajišťovali zahraničním hostům program, jehož hlavní součástí byly tři koncerty účastníků mobility. Rodiny z Vysokého Mýta poskytovaly studentům zázemí. Začlenění do rodin je jednou z podmínek organizace mobilit, má totiž stěžejní význam v oblasti poznávání jazyka a kultury nejen pro samotné studenty.

Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě získala grant Evropské unie Erasmus+ a účastní se projektu nazvaného Notes of Europe, který je naplánován na 36 měsíců, tedy po dobu let 2015 – 2018. Jak už název projektu napovídá, jedná se o spolupráci škol napříč Evropskou unií, které charakterizuje jedno společné téma – hudba a umění. Do tohoto projektu jsou zapojeny školy z devíti zemí Evropy, konkrétně Rumunsko, Španělsko, Česká republika, Turecko, Litva, Estonsko, Německo, Velká Británie a Itálie, která je zároveň hlavním koordinátorem celého projektu. Pro Základní uměleckou školu ve Vysokém Mýtě je obdobný projekt strategického partnerství škol vůbec první v historii její sedmdesátileté existence.

 

Hlavním cílem projektů Evropské unie Erasmus+ je podnítit multikulturní spolupráci, podpořit mobilitu ve všech sférách vzdělávání, rozvinout sociální potenciál u mladých lidí a posílit jejich sebevědomí a schopnost aktivně se zapojit do společnosti. Program si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností nejen studentů, ale i pedagogů. Erasmus+ též slouží k podpoře úsilí programových zemí efektivně využívat talent každého jednotlivce a společenskou prospěšnost celoživotního vzdělávání. Projekt Notes of Europe povede účastníky k poznání odlišných kultur především ve sféře hudby a umění, posílí v nich pocit evropanství a pozvedne jazykové schopnosti, převážně znalost angličtiny.

 

V praxi projekt probíhá formou spolupráce na tematických cílech, výuce cizích jazyků, organizace společných aktivit, práce na výstupech projektu a následné sdílení a šíření i mimo zapojené školy. Stěžejní formou setkávání jsou předem naplánované zahraniční pobyty žáků a učitelů z daných škol, tzv. mobility. Do každé ze zmíněných zemí vyjede vždy stanovený počet studentů a pedagogů ze všech zainteresovaných států. Tento počet byl schválen při podávání celé žádosti do systému Národní agenturou a Evropskou komisí a je neměnný.

 

Vybraní žáci jsou na mobilitách ubytováni převážně v místních rodinách a dle stanoveného programu hostitelského státu budou prezentovat svou vlastní zemi hrou na hudební nástroj, tancem, výtvarným uměním či divadlem a současně pracovat s ostatními zahraničními studenty na projektu, který slouží jako výstup pro Evropskou komisi a Národní agenturu. Pobytem na mobilitě v zahraničí ale práce pro žáky nekončí, společně pracují v "tvůrčím teamu" sestaveném organizací a pracují na zadaných úkolech po celou dobu trvání projektu. Společná aktivita, spolupráce a komunikace je nezbytnou součástí projektu.

 

Pro pedagogy naší školy nastává obrovská příležitost nahlédnout „pod pokličku“ systému výuky v zahraničí, porovnat jej s naším a posoudit jeho kvalitu. Mohou si mezi sebou předat nové zkušenosti, inspirovat se pro další pedagogickou i uměleckou činnost a upevnit si schopnost komunikace v cizím jazyce. Pro studenty se pak otevírá šance poznat kulturu a jazyk jiných států Evropy a též možnost posoudit úroveň dovedností svých zahraničních vrstevníků. Pro všechny to však znamená možnost získat nové přátele, nehledě na národnost či státní příslušnost. Společným dorozumívacím jazykem totiž není pouze jazyk anglický, ale hudba a umění samotné.

 

Jak v současnosti probíhá práce na projektu v naší ZUŠ?

V první řadě je nutné předeslat, že se projekt netýká pouze vysokomýtské umělecké školy, ale v širokém okruhu témat reprezentuje město Vysoké Mýto i jeho okolí a následně Českou republiku jako kulturní a sociální součást Evropy.

 

K účelům práce na projektu vznikl v naší škole "Tvůrčí team", jehož součástí je tzv. "English club", který se schází v Multimediální učebně dle svých potřeb, nejméně však jednou za měsíc. Žáci naší školy a členové "Tvůrčího teamu" pracují na projektových tématech, převážně však v anglickém jazyce. Každá země má např. za úkol vytvořit slovníček s 50 frázemi ve svém jazyce, přeložit je do angličtiny a následně rozeslat ostatním zemím. Účastníci mobility se fráze hostitelské země do které cestují učí. Dalším úkolem teamu bylo připravit plakát projektu, vymyslet originální logo a hudební znělku. Nejlepší výtvory a nápady budou využity pro prezentaci celého projektu.

 

První mobilitu tohoto projektu uspořádala Konzervatoř Professional de Música "Guitarrista José Tomás" d'Alacant Castellano Valenciano ve španělském městě Alicante, kde setkalo okolo 50 studentů a 30 pedagogů uměleckých škol z devíti států Evropy, včetně České republiky. Vybraní studenti naší školy vzorně reprezentovali svůj obor, školu, české základní umělecké vzdělávání i samotnou Českou republiku.

 

Další informace a aktuality týkající se projektu naleznete na webových stránkách www.zusmyto.cz v sekci Erasmus+ a na našem facebooku. Výčet a prezentaci zapojených škol je možné shlédnout na webových stránkách projektu www.noeerasmus.com

 

Iva Vrátilová, manažer projektu

Jolana Kouřímová, hlavní koordinátor projektu

Petr Mori, evaluátor projektu