Univerzita volného času o 17. listopadu, pádu komunismu a o svobodě


Foto Miloš FikejzPodzimní semestr Univerzity volného času je tematicky zaměřen na výročí 17. listopadu, kdy si připomínáme významné milníky - 80. výročí uzavření vysokých škol a 30. výročí sametové revoluce. V M-klubu ve Vysokém Mýtě se 15. října uskutečnila přednáška Michala Stehlíka: Listopad 1989 – Změna bez revoluce? Následovala 29. října přednáška Jiřiny Šiklové na téma Vzpomínky na sametovou revoluci. Další přednáška se uskuteční 12. listopadu. Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR přiblíží Listopadovou revoluci viděnou odjinud. Jan Zumr z Ústavu pro studium totalitních režimů bude 26. listopadu přednášet o  Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939. Jaroslav Kmenta bude 10. prosince vyprávět, jaké to je být Investigativním novinářem po listopadu 1989.

 

 Úvodní foto Miloš Fikejz, archiv Knihovna Václava Havla

 

Univerzita volného času – zimní semestr 2019

 

Michal StehlÍk15. 10. v 15.00

Michal Stehlík

Listopad 1989 – Změna bez revoluce?

“Přednáška se zaměří na charakter společenské změny - především mezi listopadem 1989 a létem 1990. Bude se logicky věnovat charakteru režimu do roku 1989 a následným změnám. Půjde o pohled na ekonomickou a sociální situaci, politický systém, kulturu i mediální realitu přelomu 1989/1990. Pohled na změnu si bude klást otázku, zda lze nazvat tuto změnu revolucí, respektive co si společnost nesla i nadále i přes nový politický vývoj. Nebude logicky chybět i role klíčových osobností, jakož i pohled na otevřený národnostní problém mezi Čechy a Slováky. Pozornost bude věnována okolnostem klíčových zlomů, jako bylo vypuštění vedoucí role KSČ z ústavy, volba Václava Havla prezidentem, tzv. pomlčková válka nebo zásadní volby roku 1990.”

 

 

 

 

Jiřina Šiklová29. 10. v 15.00

Jiřina Šiklová

Vzpomínky na sametovou revoluci

Česká a Slovenská literatura v exilu a exilová nakladatelství? Pašeráci knih? Co byla akce kamion? Jak probíhala domovní prohlídka v roce 1988? Stojí za to, nechat se zavřít? Konspirace a mlčenlivost? Na to vše odpoví doktorka Jiřina Šiklová ve svém vyprávění o sametové revoluci.

 

 

 

 

Adéla Gjuričová12. 11. v 17.00

Adéla Gjuričová

Listopadová revoluce viděná odjinud

Události roku 1989 většinou ilustrují fotografie zaplněných náměstí, šťastné úsměvy lidí a tváře nových vůdců. Za dveřmi státních institucí, ve vedení komunistické strany i u jednacích stolů se však zároveň rozehrávalo velké drama. Podoba jeho rozuzlení nabývala jasných obrysů teprve postupně a nesla s sebou důsledky pro celé porevoluční uspořádání Československa.

Přednáší Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Zumr26. 11. v 17.00

Jan Zumr

Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939

Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 přestavovalo významný milník v historii protektorátu Čechy a Morava. Jednalo se o promyšlený úder proti české inteligenci a důležitý krok k plánované germanizaci českého prostoru. Poprava devíti studentských funkcionářů byla prvním případem poprav bez soudního rozsudku na základě rozhodnutí policie, tzv. zvláštního zacházení, v protektorátu. Více jak 1200 studentů bylo uvězněno v koncentračním táboře Sachsenhausen. České vysoké školy zůstaly uzavřeny až do konce války. Tato událost sehrála později klíčovou roli při Sametové revoluci v roce 1989.

V rámci přednášky budou nastíněny události vedoucí k rozhodnutí okupantů uzavřít české vysoké školy a univerzity. Pozornost bude pochopitelně věnována samotnému 17. listopadu 1939 a jeho dopadům. Nebudou chybět ani informace o mužích zodpovědných za popravy studentů a jejich deportace do koncentračního tábora včetně poválečných osudů pachatelů.

 

Jaroslav Kmenta10. 12. v 15.00

Jaroslav Kmenta

Investigativní novinář po listopadu 1989

V Praze se dělala revoluce lehce. Lidé vyšli do ulic a zvonili klíčky. Ale když jste tehdy popojeli kousek z Prahy, zjistili jste ten propastný rozdíl v informovanosti lidí. Tak jsem začal na Nymbursku vylepovat plakáty. Pak jsem jako student vystupoval na mítincích a stál u zrodu Občanského fóra v Nymburce.

A hned v roce 1990 mě nenapadlo nic jiného než vydávat časopis. Splnil se mi sen. Stal jsem se šéfredaktorem Okresního zpravodaje OF. Psal jsem ho většinou sám. Týdeník jsme množili na cyklostylu a prodávali na ulicích. Jaké bylo stát se investigativním novinářem po listopadu 1989? To Vám zodpoví pan Jaroslav Kmenta.

 

Přednášky se konají na Klubové scéně M-klubu ve Vysokém Mýtě.

Cena celého cyklu: 200 Kč.

Cena za jednotlivé přednášky: 50 Kč.

 

Změna termínu a titulu vyhrazena.