Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 13.7.2020

Cyklus muzejních přednášek VÝPRAVY DO STŘEDOVĚKU


Cyklus přednášek Výpravy do středověkuNa měsíc leden regionální muzeum pro milovníky historie připravilo cyklus přednášek, které je přenesou do středověku a raného novověku. Zatímco některé z přednášek budou čistě regionálního rázu, v jiných zazní fakta a informace z obecných českých dějin. Historik Vojtěch Barcal se zaměří na známá i méně známá středověká šlechtická sídla v okolí Vysokého Mýta. Přední český historik Petr Čornej bude prezentovat svoji novou a doslova monumentální knihu Jan Žižka, život a doba husitského válečníka. Barbora Fišerová se pokusí nastínit obraz města a jeho společnosti v průběhu neklidného 17. století. Václava Kofránková bude přednášet o zakladatelské aktivitě Přemysla Otakara II. 

 

 

 

 

 

Ilustrační foto, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě9. ledna v 18:00

Vojtěch Barcal

Hrádky a tvrze na Vysokomýtsku

Historik Regionálního muzea se zaměří na známá i méně známá středověká šlechtická sídla v okolí Vysokého Mýta a představí jednotlivé lokality z historického i kastelologického pohledu. Těžištěm přednášky budou hlavně zaniklé objekty, po nichž zůstaly jen terénní pozůstatky: Pěšice, Popovec, České Heřmanice a choceňské hrádky. Řeč ale přijde i na zříceninu hrádku v Nových Hradech a zámky Domoradice a Zámrsk, které vznikly z původních tvrzí.

 

 

 

 

13. ledna v 18:00

Petr Čornej

Jan Žižka

Přední český historik Petr Čornej bude prezentovat svoji novou a doslova monumentální knihu Jan Žižka, život a doba husitského válečníka. Velká Žižkova biografie popisuje nepřemoženého hejtmana v netradičním světle a s využitím nejnovějších badatelských poznatků doplňuje, koriguje i překonává jeho dosavadní obraz v českých dějinách. Petr Čornej nás seznámí nejenom s životními osudy polního velitele a geniálního stratéga, ale i s dobou, ve které žil. V neposlední řadě se dozvíme, jestli Jan Žižka dobyl Vysoké Mýto, jak je psáno na městských hradbách.

 

 

16. ledna v 18:00

Barbora Fišerová  

Životy uchované na papíře aneb nejstarší matriční zápisy a testamenty vysokomýtských měšťanů

Přednáška bude věnována nejstarším vysokomýtským testamentům a matrikám, na základě kterých se Barbora Fišerová pokusí nastínit obraz města a jeho společnosti v průběhu neklidného 17. století. Kromě konkrétních příběhů některých vysokomýtských měšťanů, se příspěvek zaměří také na dědickou praxi, matriční evidenci, demografický vývoji a další aspekty raně novověkého měšťanského života, které lze v uvedených pramenech sledovat.

 

 

30. ledna v 17:30

Václava Kofránková

Zakladatelská aktivita Přemysla Otakara II. jako výzva pro budoucnost 

Český král Přemysl Otakar II. stál u počátku založení nejenom Vysokého Mýta ale celé řady dalších měst. My se dozvíme, jaké byly jeho  inspirační zdroje a na jakou historickou tradici navázal. Přednášející zároveň shrne, jaký byl modernizační význam samotného procesu kolonizace i pozdější spory kolem významu německé kolonizace pro rozvoj českého státu. Neopomine ani současné aktivity spolků jako Města Otakarova či zájem památkářů o hodnotu urbanistických celků vzniklých ve 13. století. 

 

Cyklus přednášek Výpravy do středověku

Václava Kofránková

Zakladatelská aktivita Přemysla Otakara II. jako výzva pro budoucnost

Český král Přemysl Otakar II. stál u počátku založení nejenom Vysokého Mýta ale celé řady dalších měst. My se dozvíme, jaké byly jeho  inspirační zdroje a na jakou historickou tradici navázal. Přednášející zároveň shrne, jaký byl modernizační význam samotného procesu kolonizace i pozdější spory kolem významu německé kolonizace pro rozvoj českého státu.