Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 25.5.2018

Přípravná třída v ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova také pro děti s odkladem povinné školní docházky


pripravna tridaNovela školského zákona (zákon č.178/2016 Sb.) zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání. Dítě musí docházet do školky nebo do přípravné třídy při základní škole. Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před nástupem k základnímu vzdělávání, ale i pro děti s odkladem povinné školní docházky. Velkou výhodou této třídy je počet žáků, minimální 10 a maximální 15 žáků, což umožňuje pracovat s nimi individuálně. Pedagog v přípravné třídě se zaměřuje především na vyrovnání vývoje dítěte a jeho vybavení odpovídajícími dovednostmi a návyky pro zdárný vstup do výchovně vzdělávacího procesu základní školy.

 

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávací program je upraven tak, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě a do školního prostředí. V důsledku tím předcházíme možným budoucím školním neúspěchům, které mohou v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

 

TŘI ZÁKLADNÍ OTÁZKY, PROČ PRÁVĚ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

 

Jaká je hlavní výhoda PT oproti MŠ?
Hlavní předností přípravné třídy je snížený počet žáků, který umožňuje pedagogovi individuální přístup a užší kontakt s dítětem. Vyučující se může více zaměřit na konkrétní potřeby každého dítěte v duchu doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě je dítě do této třídy přijato. Snahou je, aby odklad povinné školní docházky splnil svůj účel a dítě bylo připraveno pro vstup do první třídy.

 

Pro koho je PT určena a jaké děti ji navštěvují?
Hlavním smyslem je příprava dětí se sociálním či jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, vadami řeči, sníženou koordinací pohybu a jiným znevýhodněním. Přípravná třída není určena pouze pro děti z vyloučených lokalit, jak se mnozí mylně domnívají.

 

Jaká je činnost dětí v PT?
Činnosti dětí jsou především zaměřeny na systematickou přípravu k zahájení základního vzdělávání. Hlavním cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

 

pripravna trida1Máte-li další otázky, neváhejte a obraťte se na nás! Rádi Vám zodpovíme nejen vaše dotazy, ale provedeme Vás školou a nabízíme i možnost navštívit přípravnou třídu přímo v jejím každodenním procesu, tzv. „v akci“.

 

Těšíme se na Váš zájem a spolupráci.

text a foto Milena Hunalová, zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň