Odpad do školní zahrady ani do přírody nepatří


Odpad do zahrady ani do přírody nepatří, foto archiv MŠ SlunečnáV dnešní době se snažíme o bezpečné prostředí, nosíme roušky, ochranné rukavice, dezinfikujeme, ale tak trochu zapomínáme na přirozené a bezpečné chování. Při úklidu zahrady naší školky jsme za plotem našli a posbírali několik pytlů odpadu (plechovky, použité roušky, rozbité láhve, papíry, obaly od potravin), které patří do košů, a ne do zahrady mateřské školy, kde si hrají děti. Prosíme, až půjdete okolo naší školky, nebo třeba do přírody odpadky si schovejte a odhoďte do nádob k tomu určených. Moc děkujeme. Všichni z Mateřské školy Slunečná