Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 17.8.2022

Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský po 700 letech ve Vysokém Mýtě


IMG 8284Jedna z kamenných desek v hradebním opevnění v Jungmannových sadech vypráví o královně Elišce Přemyslovně a králi Janu Lucemburském, kteří zavítali 23. února 1318 do královského města Vysokého Mýta. Tuto 700 let starou událost si připomněli vysokomýtští občané v neděli 25. února při bohoslužbě v kostele sv. Vavřince a poté před kostelem u sochy sv. Vavřince. Návštěvu Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského sehráli vysokomýtští ochotníci, Jana Lucemburského ztvárnil Pavel Pešek a Elišku Přemyslovnu Michaela Kotrbová. Pro ty, kteří se této připomínky nemohli zúčastnit, uveřejňujeme zdravici, kterou pronesli Jan Lucemburský a královna Eliška Přemyslovna. Zdravici sepsal Petr Klofanda.

 

Jan: 

Muži, ženy, dítka, ctění měšťané vysokomýtští!

Já, Jan Lucemburský, král český, stejně jak před lety 700 přijížděje z moravského Brna zastavil jsem se s chotí Eliškou, královnou českou, na pár chvil v Mýtě Vysokém, věnném městě královském, abych vás pozdravil a na vlastní oči zřel, jak se vám daří a zdali vám dílo řádně od ruky jde. Předně poděkovat musím, že jsme se s chotí mše dnešní i slavnosti venkovní zúčastnit mohli. Díky vám, díky vám všem!

Musím říci, že v městě tomto mnohé se mi zamlouvá. Věže městské zdaleka vidět jsou, ulice čisté a dlážděné, což mnohde jinde k vidění není. Taktéž brány a domy se v dobrém stavu jeví.  Choť mou Elišku potěšila velice železná postava děda jejího, krále Přemysla Otakara II., hned vedle brány Pražské stojící.

V opak trochu udiven jsem byl, že hradby městské zčásti pobořeny jsou. Konšely městskými mi však vysvětleno bylo, že nemají významu většího v dobách dnešních a že už pouze pro parádu a obdiv městu slouží.

Neblaze překvapen jsem byl množstvím vozů kupeckých městem projíždějících. Tento nešvar omezit byste měli. Doporučil bych řádné mýto vyměřit a tím přízvisku města vašeho „Mýto Vysoké“ tak dostát.

Jiných výtek nemaje, za podobu města dnešního vás pochválit musím.

 

Eliška:

Já taktéž všechny pozdravovat musím, a i ode mne uznání se vám dostane. Velmi cením, že rynek hlavní taktéž jménem děda mého, krále českého zvete. O chrám páně světce Vavřince i rynek přilehající pečujete vzorně. Škoda, že do setmění počkat nemohu, abych nasvícení jeho, prý skvostné, zhlédnout mohla. Vitráže oken novotou zářící jsem však přehlédnout nemohla.

Město zdá se být v pořádku dobrém a všechny předepsané dávky budoucím královnám českým řádně odevzdávat může.

 

Jan:

Měšťané vysokomýtští! Ve zdraví tu přebývejte, svému rodu jen a jen čest dělejte a o město i nadále řádně pečujte. Ať při mé návštěvě příští, třeba za dalších 100, 200 či 700 let, budu moci zas spokojen odcházet.

 

Eliška:

Nuže, jak to vysokomýtské pokolení dnešní říká: „Mějte se v Mejtě!“

 

Jan:

Mějte se v Mejtě!

 

Kromě připomínky návštěvy královských manželů požehnal vysokomýtský děkan Pavel Mistr loni rekonstruovanému náměstí Vaňorného.

 

Foto Aleš Felgr

 

IMG 8287 IMG 8290IMG 8295  
     
IMG 8297 IMG 8300IMG 8308  
     
IMG 8303 IMG 8312
   
IMG 8319 IMG 8321
   
IMG 8339 IMG 8340
   
IMG 8350 IMG 8353
   
IMG 8358